Roet

Ten aanzien van Diesel- en Benzine motoren zijn Kleenoil Bypass filterelementen ook gericht op het onder controle houden de roet niveaus door verbeterde filtratie. De vraag is “wat is roet?”

Roet, ook wel fijn stof, is een normaal voorkomende bijproduct van onvolledige verbranding die plaatsvindt in benzine- en dieselmotoren. Een motor zorgt voor de chemische en organische verbindingen tijdens de verbranding van de op olie gebaseerde brandstoffen van zowel waterstof en koolstof. Deze verbindingen clusteren samen in deeltjes en creëren roet, dat ofwel vrijkomt in de lucht als uitlaatgas of door de afdichtingen van de verbrandingskamer naar de motorolie.

Roet kan ook ontstaan als indirecte bijproduct van stikstofoxiden (NOx) en zwavelverbindingen dioxiden (SOx) die reageren in de atmosfeer.

Roet samenstelling omvat vaak honderden verschillende chemische elementen, waaronder sulfaten, ammonium, nitraten, elementaire koolstof, gecondenseerde organische verbindingen, en zelfs kankerverwekkende stoffen en zware metalen, zoals arseen, seleen, cadmium en zink.

Dieselmotoren creëren veel meer roet dan hun tegenhangers benzinemotoren, dit valt te wijten aan de verschillende manieren van brandstof injectie en de ontbranding in dieselmotoren.

In benzine motoren, vindt de brandstof injectie plaats tijdens de inlaatslag en wordt deze ontstoken door de vonk van een bougie. Bij dieselmotoren is dit proces anders. Met dieselmotoren, wordt de diesel geïnjecteerd in de compressieslag en wordt spontaan ontstoken door de toegenomen druk.

Het eindresultaat is dat benzinemotoren uit het oogpunt van de uitstoot veel efficiënter zijn doordat het ontstekingproces beter onder controle is en de lucht / brandstof verhouding zorgvuldiger gemengd is wat zorgt voor een betere en efficiënter brandproces. Dit verminderd aanzienlijk de hoeveelheid onverbrande brandstof.

Nieuwe EGR (exhaust gas recirculation) dieselmotoren, werken met hogere temperaturen waarmee meer roet en zuren worden geproduceerd dan oudere dieselmotoren. De meeste dieselmotor fabrikanten, hebben besloten dat gekoelde EGR de meest efficiënte manier is om de uitlaatgastemperaturen te koelen. Kleine hoeveelheden uitlaatgas worden opnieuw ingebracht in de cilinder om zuurstof te vervangen; minder zuurstof betekend een koudere verbranding. Voordat deze gassen de cilinder worden ingevoerd, worden deze langs de motorkoeling geleidt, vandaar de term �cooled EGR�. Nieuwe wetgeving, eist van dieselmotoren een reductie van 50% nitraat oxides, of NOx, dan de huidige motoren. Volgens wetenschappers zorgt de nieuwe EGR techniek voor een toename van de hitte, roet en zuren tijdens het verbrandingsproces.

Overmatige vorming van roet in olie kan plaatsvinden door:

 • Slechte brandstof verstuiving
 • Versleten zuigerveren
 • Verstopte of vervuilde injectoren
 • Stationair draaien
 • Onjuiste lucht/brandstofverhouding
 • Verstopt luchtfilter

 

Roetdeeltjes zijn in het algemeen klein van omvang (0.5 micron). De individuele roetdeeltjes zijn geen reden tot bezorgdheid, omdat de meerderheid via de uitlaat worden afgevoerd. Sommige komen echter in de motorolie wanneer ze de zuigerveren passeren. Eenmaal in de motorolie zal roet schade veroorzaken. Roetdeeltjes kunnen samenklonteren tot grotere en nog grotere deeltjes welke grote schade aan de motor kunnen veroorzaken zoals ook bijvoorbeeld fijn zand dat doet.

Motorolie bevat additieven welke de kans op samenklonteren verkleint, echter wanneer de roet vele malen hoger is, zoals bij nieuwe EGR motoren met een slechte verbranding, kunnen de additieven de samenklontering niet tegengaan en slaan deze neer op de motor oppervlakken.

Mogelijkheden en voordelen

Oliereinheid

Al na 1 oliestroom bereikt u met Kleenoil filterelementen een NAS 10 kwalificatie. Nadat de gelijke oliestroom meerder keren het Kleenoil filterelement is gepasseerd (5x) wordt een NAS 6 bereik, 14/9 volgens ISO 4406. De slijtage- en silicium elementen worden uit de olie gehaald. Gelijkertijd absorberen de lange houten vezels het water als een spons.

Verwijdert Vuil en Verontreinigende stoffen

Vuil en slijtage worden tot een minimum beperkt. De versnelde slijtage en schade van componenten ontstaan door de deeltjes van circa 3-15 μm. Kleenoil filterelementen filteren tot 1 μm waardoor de kans op slijtage en de daaraan gekoppelde onderhoudskosten tot een minimum gereduceerd worden. Op deze wijze wordt de levensduur van uw olie en machine extra verlengd.

Elimineert Water

Water kan aanwezig zijn in een hydrauliek of smeeroliesysteem wegens het verwarmen, lekken of afkoelen van componenten. De Kleenoil filterelementen verwijderen het water tot < 0.03%. Hierdoor verminderd de vorming van zwavelachtig zuur (oxidatie) in de olie dat versnelde slijtage aan motorcomponenten veroorzaakt.

Verwijdert geen additieven

Het filtersysteem van KLEENOIL verwijdert vuil, verontreinigende stoffen, slijtagedeeltjes en water; het verwijdert niet de olieadditieven die nodig zijn voor voortdurend gebruik.

Vermindert de onderhoudstijd

Het vervangen van een Kleenoil filterelement vereist veel minder tijd dan het uitvoeren van conventioneel onderhoud of het vervangen van de olie. U verwijdert eenvoudig de deksel van de behuizing, verwijdert het oude patroon en installeert het nieuwe patroon en de deksel kan weer dicht. Dit is minder dan tien minuten werk.

Continue Filtratie

Het Kleenoil Filtratie Systeem wordt geïnstalleerd om de olie te filtreren wanneer er een oliedruk is. Wanneer de motor of pomp is geactiveerd en er een vloeistofdruk is, zal het direct door het opgewonden dichte Kleenoil filterelement gaan. Het materiaal wordt gewonden tot zuivere naald-vormige langdradig cellulose filterelementen.

Minder verontreinigend

Omdat de vloeistof wordt gerecycled binnen zijn toepassing, wordt er minder olie afgevoerd en ingekocht. Wordt er minder olie vervangen waardoor het risico op morsen en grondverontreiniging sterk wordt gereduceerd. Ook de afvoerkosten worden gereduceerd.

Terugverdientijd

Distributie

Kleenoil Worldwide:

Production Location (Head Office)
KLEENOIL FILTRATION LTD
FENTON LANE
SHERBURN IN ELMET LEEDS LS256EZ
Tel: (UK 44) 0 1977 682810
Web : http://www.kleenoil.co.uk

For local distributors in Europe contact:
KLEENOIL EUROPE
C. Verolmelaan 130
1422 ZB Uithoorn, The Netherlands
Tel: (NL 31) 0297 522552
Web: http://www.kleenoileurope.com

For local distributors in Scandinavia and the Balconies contact:
KLEENOIL SWEDEN AB
Box 11, Ångevägen 6
840 90 Ytterhogdal
Tel: 0680-60445
Web: http://www.kleenoil.se

For local distributors in India contact:
KLEENOIL INDIA
537, Phase V, Udyog Vihar
Gurgaon, Haryana 122016 India
Tel: +91 124 4904545
Fax: +91 124 4904546
Helpline: +91 9899151010 Web: http://www.kleenoilindia.com

For local distributors in the USA contact:
KLEENOIL USA Inc.
437 Shackleford Rd.
Royal, AR 71968
Tel: (USA 1) 501 760-1674
Web: http://www.kleenoilusa.com

For local distributors in China contact
KLEENOIL CHINA
Shenzhen Grand Scope Industrial Co Ltd
Eastern Area Floor 4
Lijia Building Baguasi Road, Futian District
Shenzhen China
Tel: 0755 82137000
Web: http://www.kleenoilchina.com

Best practice olieopslag

SOLITANK

Vul-, aftap- en rondpompfiltratietank, kortom conditioneringstank.

Met 1 Kleenoil, KF 85, dieptefilter wordt uw olie geconditioneerd op vier manieren:

 1. Wanneer de nieuw aangekochte olie de tank wordt ingepompt (ten behoeve van gewenste opslag en de juiste oliereinheid)
 2. Zodra de olie de tank wordt uitgepompt (liefst in een afgesloten oliekan ter bescherming van omgevingsvuil)
 3. Wanneer de olie wordt rond gepompt in de tank. (extra reinigingsmogelijkheid , zekerheid boven alles)
 4. Door regelmatig te circuleren wordt ook de levensduur, van de toevoegingen, in de olie verlengt.

Met de SOLITANK realiseert u een oliereinheid van 14/9 (ISO 4406) en heeft u een goede startpositie voor uw olie binnen het bedrijf. Op deze wijze laat u geen vuil en water toe in het hydrauliek-/smeeroliesysteem. De SOLITANK voorkomt water, deeltjesvervuiling en oxidatie. De Solitank geeft een kant en klare oplossing voor het realiseren van een nieuwe reinheidsnorm binnen uw bedrijf. Met een juiste oliereinheid bespaart u ongemakken, storingen, misverstanden en geld.

De SOLITANK is een dubbelwandige tank van verzinkt plaatstaal met een kuststof binnenbak (HDPE). Door zijn lage inbouwhoogte kunt u de dieptefilters en indicatoren eenvoudig bereiken. U heeft geen trapje nodig. De SOLITANK is leverbaar in 400, 700, 1000 en 1500 liter tanks. Het Soli-, vul- / rondpomp filtratie gedeelte is ook los leverbaar en eveneens toepasbaar bij oliedrums. De SOLITANK is dubbel geisoleerd en door zijn dubbelwandige tank beveiligd tegen lekkage met ook een visuele indicatie, beschikt over een niveauindicator, silicagel beluchtingsfilter en een elektronisch vulpistool met druppelbescherming (incl. totaliser en een doorstroomteller).

Het dieptefilter van KLEENOIL
De hoge oliereinheid wordt verkregen met het dieptefiltratie element. De dieptefilterelementen worden verkregen uit zuiver naaldvormige, langdradige houtenpulp filtermaterialen. Een NAS 6 klasse of 14/9 volgens ISO 4406 wordt eenvoudig gehaald.. De lange houten pulpvezels absorberen het water als een spons. Het KF 85 element absorbeert tot 1,2 liter water. Ook de slijtage- en oxidatie elementen worden uit de olie gehaald. Het Kleenoil filterelement verwijderd geen additieven uit uw olie.

Bij de SOLITANK wordt slijtage en uiteindelijk schade of stilstand aan de kostbare hydrauliek/smeerolie systemen terug gedwongen. Tijdens het uitvoeren van herstel werkzaamheden vermindert u de kans van verkeerde of vervuilde olie in uw installatie. Met de SOLITANK dwingt u oliereinheid af bij het onderhoudspersoneel. U werkt mee aan het milieu door de olie langer toe te passen en waar mogelijk vaker her te gebruiken.

Mobiel

Het Kleenoil KF 85 filterelement is een dieptefilter, bestaand uit een houtpapier element met lange vezels. Het filterelement kan op alle producten op oliebasis worden gebruikt. Het filtreren gebeurd bij lage druk en off-line.

 • Reduceer stilstand en arbeidskosten door betere machine bescherming. Componenten in moderne effici�nte machines, zorgen voor een verhoogde productiviteit, dit kan behaald worden door schone olie, een belangrijk deel van het onderhoud.
 • Verlenging van de olie levensduur binnen de gestelde specificaties.Veel smeerolie en hydrauliek vloeistoffen zijn ontwikkeld voor hoge stress en een lange levensduur. Deze kwaliteits- kenmerken worden behaald door het toevoegen van additieven. In schone systemen blijft de additieven reserve behouden en kan de olie voor een lange periode worden gebruikt. De oliereinheid kan alleen door een olie analyse worden gecontroleerd.
 • Verminder problemen met afvoeren van gebruikte olie en bescherm de wereld.Schattingen naar de hoeveelheid beschikbare minerale oliën spreken van minder dan 40 jaar beschikbaarheid. Het verlengen van de levensduur van smeerolie en hydrauliek-vloeistoffen is essentieel voor de bescherming van deze waardevolle grondstoffen.

SDFC Filter Cartridge

Het filter cartridge werkt door een combinatie van absorptie en diepte filtratie. De houtpapiervezels trekken water aan en absorberen het als een spons. Fijne vuildeeltjes worden door dieptefiltratie verzameld in de windselen van de filterlagen en vastgehouden om samen met het element verwijderd te worden.

Vervangings interval

De hoge vuil en water opvangst capaciteit van het filterelement in ogenschouw nemend kan het vervangingsinterval aangepast worden aan de mate van vervuiling van de te filtreren vloeistof. Onder normale omstandigheden is de aangeraden gebruikstijd van een element 500 werkzame uren of 6 maanden. Bij ongunstige omstandigheden is het verstandig de gebruikstijd terug te brengen naar 250 werkzame uren.

Eigenschappen MS1

Het Kleenoil MS1 filterunit wordt standaard gemonteerd met KU 85 + KF 85, 230 volt pomp, hydrauliekslangen, AAN/UIT schakelaar, AAN/UIT indicatie, AAN/UIT veiligheidsschakelaar, drukschakelaar en twee bok- en twee zwenkwielen.

Kenmerken

 • Bereik gemakkelijk een NAS 6 kwalificatie, 14/9 volgens ISO 4406
 • Elimineert zowel vaste vuildeeltjes als vloeistoffen tot 3μm
 • Verwijdert geen additieven
 • Vermindert de onderhoudstijd door simpele vervanging van elementen
 • Continue filtratie
 • Werkt mee aan een milieuvriendelijker productieproces
 • Bevat een high performance Kleenoil KF 85 dieptefilter

Personen Auto’s


De netheid van uw motor vloeistof is cruciaal voor de probleemloze en kosten-effectieve werking van uw motor systeem. Motoronderdelen zijn kostbaar en hebben speciale aandacht nodig wanneer deze vloeistof is geselecteerd en vervolgens gefilterd.

De ISO 4406-code is een erkende standaard in de industrie. Bepaalde aanbevolen reinheid hoeveelheden zijn nodig om de meest efficiënte prestaties van uw systeem te realiseren.

Zodra u uw motor start, begin je het proces van achteruitgang van uw olie. Als de motor loopt, beginnen vuil, slijtage, metalen deeltjes, brandstof, roet en water uw oliesmering en bescherming te verzwakken. Deze schadelijke elementen kunnen worden geëlimineerd door een olie-drain, maar zodra de olie wordt vervangen, begint het verslechteringsproces gewoon weer opnieuw.

We hebben geleerd dat regelmatig olie afvoeren en filter vervangingen nodig zijn om onze motoren en hydraulische systemen te beschermen. De Kleenoil Filtration System, echter, laat ons toe om de tijd tussen de olie afvoeringen te verlengen alsmede het verminderen van de nadelige gevolgen van schadelijke deeltjes in de motor.

Bij normale spin on full-flow filters op uw auto of vrachtwagen stroomt ongeveer 90 à 130 quarts van de olie door het filter media elke minuut. Als gevolg hiervan, de vloeistof stroomt zo snel dat het niet fijn kan worden gefilterd en kan het water niet worden verwijderd. Hoewel het vlies van olie tussen bewegende delen in een motor over het algemeen ongeveer 3 micron is, filteren reguliere oliefilters alleen tussen de 15 en 40 micron.

De Kleenoil filter, is echter een bypass filter dat slechts een klein deel van de totale olie-stroom door een zeer dichte filter media laat lopen op ongeveer 2,5 quarts per minuut. Bij deze snelheid is het mogelijk om deeltjes tot 1 micron te verwijderen en water in zijn geheel te verwijderen; motor slijtage neemt sterk af en olie leven wordt verlengd.

Belangrijkste voordelen voor Personen auto eigenaar

 • Verleng olie levensduur; u hoeft uw olie maar eens per jaar te verversen!
 • Houd olie schoner dan wanneer het gloednieuw uit de fles komt! Derde partij olie analyse test heeft bewezen dat Kleenoil Bypass Filtration Systems de deeltjestelling van bestaande olie kan verminderen tot een niveau dat beter is dan de gloednieuwe olie die u koopt in de winkel … altijd!
 • Vrijwel elimineren van slijtage van de motor
 • Verwijdert alle slijtage veroorzakende deeltjes tot 1 micron in omvang
 • Vermindert de tijd die nodig is voor onderhoud; die 30 minuten olie verversen wordt nu 5 minuten filter vervangen!
 • Verwijdert geen additieve pakket componenten in de olie

Aanbevelingen voor gebruik

Kleenoil Bypass Filtratie kan een waardevolle aanvulling voor een personenauto zijn, indien:

 • u jaarlijk een grote hoeveelheid kilometers aflegt.
 • u een auto heeft gekocht en van plan bent hem meer dan 4 jaar te houden.
 • u gewoon de ultieme bescherming voor uw voertuig wilt en de levensduur van de motor wil maximaliseren.

Voor mensen die op zoek zijn naar Kleenoil Bypass Filtration Systems om te installeren op personenauto’s met kleinere olie-systemen, moeten er een paar overwegingen genomen worden:

 • Bent u nog steeds van plan uw olie elke 5.000 tot 16.000 kilometer te verversen? Als u zich houdt aan die frequentie, zal de Kleenoil Bypass Filtratie Systeem een dure up-front-uitgave die u niet zal toestaan dat u van de volledige voordelen van het systeem profiteert.
 • Leased of koopt u uw auto? Als u leased en u heeft alleen beschikking over de auto / vrachtwagen voor 3 jaar of minder, dan zal het Kleenoil Bypass Filtratie Systeem is waarschijnlijk niet voor zichzelf gaan betalen in waarde aan u.
 • Controleer uw motorruimte en verzeker uzelf van tevoren ervan dat u de ruimte heeft om de Kleenoil Bypass Filtratie System te monteren! Er is ongeveer 13 cm in diameter en 20 cm in hoogte nodig in de motorruimte om het apparaat goed te monteren. Sommige motor compartimenten zijn gewoon te krap en beschikken niet over de nodige ruimte om het systeem te installeren.

Installatie en onderhoud planning voor personenauto’s met Kleenoil systemen

Neem een eerste olie analyse van uw bestaande olie in uw personenauto op het moment van uw normale olieververs interval vóór de installatie van het Kleenoil systeem. Dit geeft u een ijkpunt zodat u iets te vergelijken heeft zodra u uw Kleenoil Bypass Filtratie Systeem heeft geïnstalleerd. Installeer de Kleenoil eenheid op de motor, samen met een olieverversing en een full flow filter vervanging, vervang het Kleenoil bypass filter iedere 20.000 kilometer of zes maanden en vul de olie bij. Neem een olie-monster na 20.000 kilometer en vergelijk het met het eerste monster. Dan, na 1 jaar of 40.000 kilometer, vervang het bypass filter weer, alsook de full flow filter voor de eerste keer. Doe een olie-analyse en vul vervolgens het systeem bij met olie. De olie zal waarschijnlijk goed blijven voor minstens 80.000 tot 120.000 kilometer. De meeste mensen rijden 160.000 mijl of meer op dezelfde olie. Laat de olie-analyse uw peilstok zijn voor het verversen van olie. Als uw TAN / TBN-nummers er nog steeds goed uitzien en de viscositeit en de deeltjesgrootte niveaus binnen spec blijven, kunt u eindeloos dezelfde olie in uw auto houden.

Zien is geloven! Hieronder een aantal olie-analyse verslagen van personenauto’s.

Wearcheck Oil Analysis – 1999 Ford F-350 7.3L Powerstroke Diesel

Kleenoil Filtration Unit Specificaties Tabel

Kleenoil beveelt de Kleenoil Light Duty Filtration Unit aan voor personenauto’s / trucks.
Unit Cartridge
Code Nummer KU16 KF16
Motor Carter Capaciteit Tot 16 Quarts
Wateropslag <0.05% 0.26 liter
Hoogte 160 mm 105 mm
Diameter 120 mm 143 mm
Gebruik Kleinere motoren
Druk Maximale waarde van 10 bar. Deksel koppel is 31 Nm.
Oliedebiet Output niveaus zijn afhankelijk van de viscositeit, temperatuur, en de mate van besmetting en oliedruk.(Regel voor SAE 15W40 olie op 158 ° F en 60psi, zou de doorstroomsnelheid 0,55 gpm tot 0,81 gpm moeten zijn)
Bedrijfs temperaturen Binnen functionele specificaties van de motor, versnellingsbak, en hydraulische olie.
Filtratie Niveau Particulaire besmetting in overeenstemming met BS 5540 deel 4: 1981 en ISO / DIS 4406. ISO 14 / 9 gelijkwaardig aan NAS 1638 klasse 6 – hydraulische olie specificatie.
Castings Vervaardigd van aluminium aan BS 1490 (M) onderworpen aan partij en individuele testen.

Scheepvaart

Scheepvaart motoren en apparatuur functioneren in de meest zware omstandigheden je je kunt voorstellen. In deze omgevingen is het zeer belangrijk dat de motoren en hydraulische systemen efficiënt werken en weinig to geen downtime vereisen. Op het land is een olie-verversing een simpele zaak, maar op het water heeft u te maken met mogelijke olielekkages, en daarnaast ook nog de moeite van het afvoeren van de gebruikte motor of hydraulische olie en de extreme kosten die samenhangen met dit soort verversingen. Op grotere scheepsmotoren, kunnen de kosten van deze olieverversingen oplopen tot duizenden euro’s en veel downtime… zoals vaak in sectoren waar er geen downtime kan zijn.

Op zeeschepen, worden olie verversingen meestal in een sneller tijdsinterval gedaan, omdat de motoren bijna 24 uur per dag draaien en extreem worden belast. Kleenoil kan niet alleen uw motor olie in een vrijwel nieuwe staat houden, maar ook de deeltjes verantwoordelijk voor slijtage in de motoren vrijwel elimineren!

Belangrijkste voordelen voor scheepvaart toepassingen

 • Verleng olie-aftap-intervallen.
 • Vermindering van nieuwe olie aankopen.
 • Beter gehandhaafde olie viscositeit.
 • Verminderde slib en vernis afzettingen.
 • Reduceer operationele kosten.
 • Verhoog afschrijvings vergoedingen
 • Verminder olieverwijderings kosten
 • Houd je scheepvaart apparatuur in bedrijf met minder downtime en minder onderhoud
 • Versterking van onze inzet en bewustzijn voor het milieu
 • Verbetering van de dagelijkse beschikbaarheid van apparatuur door middel van gepland onderhoud.
 • Vermindering ongepland onderhoud en dure reparaties!
 • Geeft technici de vrijheid om andere belangrijke taken te volbrengen!
 • Vrijwel elimineren van slijtage van de motor
 • Verwijdert 99.95% van het water uit de olie
 • Verwijdert alle slijtage veroorzakende deeltjes tot 1 micron in omvang
 • Vermindert de tijd die nodig is voor onderhoud; die 1 uur olie verversen wordt nu 5 minuten filter vervangen!
 • Verwijdert geen additieve pakket componenten in de olie

Aanbevelingen voor gebruik

Kleenoil Bypass Filtratie kan een waardevolle aanvulling voor scheepvaart apparatuur zijn, indien:

 • uw apparatuur wekelijks/maandelijks/jaarlijks een groot aantal uren draait.
 • er geen kans op waterverontreiniging mag zijn.
 • u geïnteresseerd bent in signifigant geld besparen door het verlengen van de intervallen tussen het olie aftappen. In sommige gevallen kan tot een 90% worden bespaard.
 • machine downtime gewoonweg geen optie is.
 • u gewoon de ultieme bescherming voor uw machine wilt en de levensduur van de motor, hydraulische systemen en transmissie wilt maximaliseren.

Kleenoil Filtration Unit Specificaties Tabel

Heavy Duty Filtration Super Duty Filtration
Unit Cartridge Unit Cartridge
Code Nummer KU50 KF50 KU85 KF85
Motor Carter Capaciteit Tot 50 Quarts Tot 90 Quarts
Hydraulische tank capaciteit Tot 757 liter Tot 1514 liter
Wateropslag <0.05% 0.45 liter 0.98 liter
Hoogte 165 mm 105 mm 180 mm 105 mm
Diameter 168 mm 143 mm 212 mm 198 mm
Gebruik Medium tot grote motoren, kleinere hydraulische systemen Grotere motoren, hydraulische systemen, diesel brandstof filtratie
Druk Maximale waarde van 10 bar. Deksel koppel is 31 Nm.
Oliedebiet Output niveaus zijn afhankelijk van de viscositeit, temperatuur, en de mate van besmetting en oliedruk.(Regel voor SAE 15W40 olie op 158 ° F en 60psi, zou de doorstroomsnelheid 0,55 gpm tot 0,81 gpm moeten zijn)
Bedrijfs temperaturen Binnen functionele specificaties van de motor, versnellingsbak, en hydraulische olie.
Filtratie Niveau Particulaire besmetting in overeenstemming met BS 5540 deel 4: 1981 en ISO / DIS 4406. ISO 14 / 9 gelijkwaardig aan NAS 1638 klasse 6 – hydraulische olie specificatie.
Castings Vervaardigd van aluminium aan BS 1490 (M) onderworpen aan partij en individuele testen.

Olie

De kosten van het verversen van de olie van olie boortorens variëren afhankelijk van de vraag of het een land of een water boortoren is. Het is duidelijk dat het erg duur is om een olie verversing in beide omgevingen te doen, maar wanneer de verversing wordt gedaan op de oceaan, moet de uiterste zorg worden uitgeoefend, alsmede een zorgvuldige planning om de oude, gebruikte olie uit de boorinstallatie te krijgen en veilig terug naar land te vervoeren. Op de watergebaseerde torens zijn de twee belangrijkste zorgen zijn waterverontreiniging en apparatuur downtime. De meeste boorapparatuur kan zich geen downtime veroorloven, zelfs een paar minuten verloren boortijd betekent verloren geld voor deze bedrijven. Apparatuur downtime = verloren geld! Dure motor revisies heeft ten gevolge van slijtage door werken in extreme omstandigheden en omgevingen of als u het uzelf simpelweg niet kan veroorloven om machine downtime te hebben, dan zou Kleenoil Bypass Filtration Systems net het antwoord kunnen zijn dat u zoekt om uw machines draaiende te houden.

Belangrijkste voordelen voor olie toepassingen

 • Verleng olie-aftap-intervallen.
 • Vermindering van nieuwe olie aankopen.
 • Beter gehandhaafde olie viscositeit.
 • Verminderde slib en vernis afzettingen.
 • Reduceer operationele kosten.
 • Verhoog afschrijvings vergoedingen
 • Verminder olieverwijderings kosten
 • Houd je olie boortorens in bedrijf met minder downtime en minder onderhoud
 • Versterking van onze inzet en bewustzijn voor het milieu
 • Verbetering van de dagelijkse beschikbaarheid van apparatuur door middel van gepland onderhoud.
 • Vermindering ongepland onderhoud en dure reparaties!
 • Geeft technici de vrijheid om andere belangrijke taken te volbrengen!
 • Vrijwel elimineren van slijtage van de motor
 • Verwijdert 99.95% van het water uit de olie
 • Verwijdert alle slijtage veroorzakende deeltjes tot 1 micron in omvang
 • Vermindert de tijd die nodig is voor onderhoud; die 1 uur olie verversen wordt nu 5 minuten filter vervangen!
 • Verwijdert geen additieve pakket componenten in de olie

Aanbevelingen voor gebruik

Kleenoil Bypass Filtratie kan een waardevolle aanvulling voor olie boortoren apparatuur zijn, indien:

 • uw boortoren jaarlijks een groot aantal uren draait.
 • u geïnteresseerd bent in signifigant geld besparen door het verlengen van de intervallen tussen het olie aftappen. In sommige gevallen kan tot een 90% worden bespaard.
 • machine downtime gewoonweg geen optie is.
 • u gewoon de ultieme bescherming voor uw machine wilt en de levensduur van de motor, hydraulische systemen en transmissie wilt maximaliseren.

Kleenoil Filtration Unit Specificaties Tabel

Heavy Duty Filtration Super Duty Filtration
Unit Cartridge Unit Cartridge
Code Nummer KU50 KF50 KU85 KF85
Motor Carter Capaciteit Tot 50 Quarts Tot 90 Quarts
Hydraulische tank capaciteit Tot 757 liter Tot 1514 liter
Wateropslag <0.05% 0.45 liter 0.98 liter
Hoogte 165 mm 105 mm 180 mm 105 mm
Diameter 168 mm 143 mm 212 mm 198 mm
Gebruik Medium tot grote motoren, kleinere hydraulische systemen Grotere motoren, hydraulische systemen, diesel brandstof filtratie
Druk Maximale waarde van 10 bar. Deksel koppel is 31 Nm.
Oliedebiet Output niveaus zijn afhankelijk van de viscositeit, temperatuur, en de mate van besmetting en oliedruk.(Regel voor SAE 15W40 olie op 158 ° F en 60psi, zou de doorstroomsnelheid 0,55 gpm tot 0,81 gpm moeten zijn)
Bedrijfs temperaturen Binnen functionele specificaties van de motor, versnellingsbak, en hydraulische olie.
Filtratie Niveau Particulaire besmetting in overeenstemming met BS 5540 deel 4: 1981 en ISO / DIS 4406. ISO 14 / 9 gelijkwaardig aan NAS 1638 klasse 6 – hydraulische olie specificatie.
Castings Vervaardigd van aluminium aan BS 1490 (M) onderworpen aan partij en individuele testen.

Bouw

Machine downtime = verloren geld in de bouwindustrie! Als u uw machines uit dienst moet halen ten gevolge van achterstallig olieverversen, of als u dure motor revisies heeft ten gevolge van slijtage door werken in extreme omstandigheden en omgevingen of als u het uzelf simpelweg niet kan veroorloven om machine downtime te hebben, dan zou Kleenoil Bypass Filtration Systems net het antwoord kunnen zijn dat u zoekt om uw machines draaiende te houden.

Bouwmachines zullen met hun ontwerp en hun oorsprong worden gebruikt en geëxploiteerd in de hardste, smerigste en meest ruige omgevingen. Verrassend genoeg zijn bouwmachines uitgerust met gewone full-flow filters die de grotere hoeveelheden vaste verontreinigingen die binnenkomen via de lucht of worden ingevoerd in hydraulische systemen niet kunnen verwijderen. Vaak, bij wijze van praktische oplossing, verversen onderhoud managers de olie en filters eerder en vaker om slijtage van de motor te verminderen. Dit verhoogt natuurlijk de olieverversing kosten en wanneer je een grote vloot van machines onderhoudt, kunnen deze verhogingen in kosten vrij snel in de honderden duizenden dollars lopen.

Belangrijkste voordelen voor bouwmachines

 • Verleng olie-aftap-intervallen.
 • Vermindering van nieuwe olie aankopen.
 • Beter gehandhaafde olie viscositeit.
 • Verminderde slib en vernis afzettingen.
 • Reduceer operationele kosten.
 • Verhoog afschrijvings vergoedingen
 • Verminder olieverwijderings kosten
 • Houd je machines en voertuigen langer op de bouwplaats!
 • Versterking van onze inzet en bewustzijn voor het milieu
 • Verbetering van de dagelijkse beschikbaarheid van voertuigen door middel van gepland onderhoud.
 • Vermindering ongepland onderhoud en dure reparaties!
 • Geeft technici de vrijheid om andere belangrijke taken te volbrengen!
 • Vrijwel elimineren van slijtage van de motor
 • Verwijdert 99.95% van het water uit de olie
 • Verwijdert alle slijtage veroorzakende deeltjes tot 1 micron in omvang
 • Vermindert de tijd die nodig is voor onderhoud; die 1 uur olie verversen wordt nu 5 minuten filter vervangen!
 • Verwijdert geen additieve pakket componenten in de olie

Aanbevelingen voor gebruik

Kleenoil Bypass Filtratie kan een waardevolle aanvulling voor bouwmachines zijn, indien:

 • u jaarlijk een grote hoeveelheid kilometers/uren aflegt.
 • u geïnteresseerd bent in signifigant geld besparen door het verlengen van de intervallen tussen het olie aftappen. In sommige gevallen kan tot een 90% worden bespaard.
 • machine downtime gewoonweg geen optie is.
 • u gewoon de ultieme bescherming voor uw machine wilt en de levensduur van de motor, hydraulische systemen en transmissie wilt maximaliseren.

Zien is geloven! Hieronder een aantal olie-analyse verslagen van bouwmachines.

Wearcheck Oil Analysis – CAT 385B Backhoe Excavator
Wearcheck Oil Analysis – Gomoco 2800 Paver

Kleenoil Filtration Unit Specificaties Table

Heavy Duty Filtration Super Duty Filtration
Unit Cartridge Unit Cartridge
Code Nummer KU50 KF50 SKU85 KF85
Motor Carter Capaciteit Tot 50 Quarts Tot 90 Quarts
Hydraulische tank capaciteit Tot 757 liter Tot 1514 liter
Wateropslag <0.05% 0.45 liter 0.98 liter
Hoogte 165 mm 105 mm 180 mm 105 mm
Diameter 168 mm 143 mm 212 mm 198 mm
Gebruik Medium tot grote motoren, kleinere hydraulische systemen Grotere motoren, hydraulische systemen, diesel brandstof filtratie
Druk Maximale waarde van 10 bar. Deksel koppel is 31 Nm.
Oliedebiet Output niveaus zijn afhankelijk van de viscositeit, temperatuur, en de mate van besmetting en oliedruk.(Regel voor SAE 15W40 olie op 158 ° F en 60psi, zou de doorstroomsnelheid 0,55 gpm tot 0,81 gpm moeten zijn)
Bedrijfs temperaturen Binnen functionele specificaties van de motor, versnellingsbak, en hydraulische olie.
Filtratie Niveau Particulaire besmetting in overeenstemming met BS 5540 deel 4: 1981 en ISO / DIS 4406. ISO 14 / 9 gelijkwaardig aan NAS 1638 klasse 6 – hydraulische olie specificatie.
Castings Vervaardigd van aluminium aan BS 1490 (M) onderworpen aan partij en individuele testen.